Photo
Họ và tên Ngô Minh Nhựt
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Phong Đông
Quận/huyện Huyện Vĩnh Thuận
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 50352 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Duy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duy75
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường PTCS Cô Mười
Quận/huyện Huyện Trà Lĩnh
Tỉnh/thành Cao Bằng
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 9548 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phúc
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hoà 1
Quận/huyện Huyện Thanh Bình
Tỉnh/thành Đồng Tháp
Chuyên môn Lớp 2
Điểm số 55101 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Yên Giang
Quận/huyện Huyện Yên Định
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Lớp 3
Điểm số 105 (xem chi tiết)

383106.jpg";i:1;i:200;i:2;i:125;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Duy Liêm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/DUYANH1980
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Lộc
Quận/huyện Huyện Cai Lậy
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 219 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thúy An
Giới tính Nữ
Website https://thuyangiaovien.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
Quận/huyện Thành phố Long Xuyên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 3654 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hữu Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Mỹ Phước A
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1870 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tấn Đạt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tandatdb1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Bình 1
Quận/huyện Huyện Thới Lai
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 13733 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thạch
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thachtt
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyệt Đức
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 9539 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Học Lại Từ Đầu
Giới tính Nữ
Chức vụ Trưởng Phòng
Quận/huyện Thành phố Thủ Dầu Một
Tỉnh/thành Bình Dương
Điểm số 109 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Digital Library
Giới tính Nam
Website https://thuvien247.violet.vn
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Vĩnh Long
Quận/huyện Thành Phố Vĩnh Long
Tỉnh/thành Vĩnh Long
Điểm số 81951 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Nhất
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Nguyennhat111
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Châu
Quận/huyện Huyện Nghĩa Hưng
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Tin học
Điểm số 49976 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Trường Tộ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nttthienduc
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Điểm số 12929 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Mạnh Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/canhcutyenbai
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoàng Văn Thọ
Quận/huyện Huyện Văn Chấn
Tỉnh/thành Yên Bái
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 9786 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Minh Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/httranminhhieu
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học B Thạnh Mỹ Tây
Quận/huyện Huyện Châu Phú
Tỉnh/thành An Giang
Điểm số 220780 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nay Luông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/yluong_nie
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Gia Lai
Quận/huyện Huyện Krông Pa
Tỉnh/thành Gia Lai
Điểm số 1542 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Văn Diễn
Giới tính Nam
Website https://phandien76.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Liêng Trang
Quận/huyện Huyện Đam Rông
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Điểm số 1375524 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đề Tài Hay
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/detaivip
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Phú Lộc 1
Quận/huyện Huyện Krông Năng
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Tin học
Điểm số 3852 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguồn Sáng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ntt2015
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận/huyện Huyện Buôn Đôn
Tỉnh/thành Đắk Lắk
Chuyên môn Toán học, Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 6534 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Website https://anh135689999.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tam Sơn 2
Quận/huyện Thành phố Từ Sơn
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 114164 (xem chi tiết)