Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Dương Trung Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hương Phú C
Quận/huyện Huyện Mỹ Tú
Tỉnh/thành Sóc Trăng
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Chưa có!!!!
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 229 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 59 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này